Oceania Insignia Itinerary

January 15 August 2 2023200SAN FRANCISCO TO NEW YORK
January 15 July 13 2023180SAN FRANCISCO TO SAN FRANCISCO
July 13 August 2 202320SAN FRANCISCO TO NEW YORK
August 2-16 202314NEW YORK TO REYKJAVIK
August 16-30 202314REYKJAVIK TO NEW YORK
August 30 September 6 20237NEW YORK TO NEW YORK
September 6-13 20237NEW YORK TO NEW YORK
September 13-20 20237NEW YORK TO NEW YORK
September 20-27 20237NEW YORK TO NEW YORK
September 20 October 8 202318NEW YORK TO MONTREAL
September 27 October 8 202311NEW YORK TO MONTREAL
October 8-19 202311MONTREAL TO BOSTON
October 19-30 202311BOSTON TO MONTREAL
October 30 November 25 202326MONTREAL TO BRIDGETOWN
October 30 November 10 202311MONTREAL TO BOSTON
November 10-25 202315BOSTON TO BRIDGETOWN
November 25 December 5 202310BRIDGETOWN TO BRIDGETOWN
December 5-17 202312BRIDGETOWN TO MIAMI
December 17-29 202312MIAMI TO MIAMI
December 29 2023 January 14 202416MIAMI TO LOS ANGELES
December 29 2023 July 12 2024196MIAMI TO NEW YORK
January 14 July 12 2024180LOS ANGELES TO NEW YORK
July 12-26 202414NEW YORK TO REYKJAVIK
July 12 August 5 202424NEW YORK TO COPENHAGEN
July 12 September 1 202451NEW YORK TO NEW YORK
July 26 August 5 202410REYKJAVIK TO COPENHAGEN
August 5-17 202412COPENHAGEN TO LONDON
August 5 September 1 202427COPENHAGEN TO NEW YORK
August 17 September 8 202422LONDON TO NEW YORK
August 17 September 1 202415LONDON TO NEW YORK
September 1-8 20247NEW YORK TO NEW YORK
September 8-15 20247NEW YORK TO NEW YORK
September 8-26 202418NEW YORK TO MONTREAL
September 15-26 202411NEW YORK TO MONTREAL
September 26 October 6 202410MONTREAL TO MONTREAL
October 6-17 202411MONTREAL TO NEW YORK
October 17-28 202411NEW YORK TO MONTREAL
October 28 November 8 202411MONTREAL TO NEW YORK
October 28 November 22 202425MONTREAL TO ORANJESTAD
November 8-22 202414NEW YORK TO ORANJESTAD
December 2-12 202410ORANJESTAD TO BRIDGETOWN
December 12-22 202410BRIDGETOWN TO MIAMI